TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002

Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I.18) Korm. határozat alapján a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága pályázati felhívást tett közzé TOP-1.1.1-16 kódszámon, „ipari parkok, iparterületek fejlesztése” címmel. A pályázati konstrukcióra Komló Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 „Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” címmel. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 410,00 Millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósításának időtartalma 2018. január 1. napjától, 2020. augusztus 1. napjáig tart. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Komló városa jelenleg nem rendelkezik belterületi alapinfrastruktúrával ellátott ipari területtel. A korábban kialakításra került alapinfrastruktúrával ellátott ipari területeken üzemek építésére alkalmas területek értékesítése megtörtént. Az igények (amit a korábbi területek értékesítése, valamint az alapinfrastruktúrával ellátandó területek esetében már rendelkezik az önkormányzat szerződéssel és szándéknyilatkozattal a betelepülésre) alátámasztják a településen újabb iparterületek kialakításának szükségszerűségét. A fejlesztésnek köszönhetően az önkormányzat képes lesz az iparterületen a víz, szennyvíz, áram, gáz hálózatot fejleszteni, a közvilágítást és a szilárdburkolatú utat kiépíteni. Cél az új iparterület mielőbb vállalkozásokkal való betelepülése. A terület alkalmassá válik a közművesítéssel ipari csarnokok, irodák, különböző speciális létesítmények kialakítására. A projekt keretében az alábbi munkálatok elvégzése válik lehetővé:

  • Megközelíthetőség biztosítása érdekében kb. 780 fm hosszúságú szilárd burkolatú közút épül, csatlakozva a körtvélyesi városrész közúthálózatához, valamint a Komló-Sikonda összekötő úthoz.
  • A közúthoz kapcsolódó közvilágítási hálózat, valamint csapadékvíz elvezető rendszer is tervezésre kerül.
  • Ivóvízhálózat kiépítése kb. 605 fm hosszban,
  • szennyvíz elvezető csatornahálózat építése összesen kb. 960 fm hosszban,
  • elektromos energia ellátást biztosító közép-, valamint kisfeszültségű vezetékhálózat kiépítése összesen kb. 1.470 fm hosszban,
  • földgáz ellátás biztosítása érdekében új vezeték fektetése kb. 800 fm hosszban.

Tovább információ kérhető:

Komló Város Önkormányzat

7300 Komló, Városház tér 3.

polgarmester@komlo.hu