A projekt célja:

 • a város hivatalaiban és a városi szolgáltatóknál (önkéntes alapon) családbarát környezet kialakítása, és e szolgáltatásokhoz a lakosok akadály nélkül és térítésmentesen hozzáférése.

 

Konkrét célok:

 • A város szolgáltatóinak és hivatalainak felhasználó- és bababaráttá tételével megkönnyíteni a város gyermekes/családos polgárainak ügyintézését.
 • A városi közlekedésszervezés áttekintésével javaslatok megfogalmazása a felhasználó-barát ügyintézés és közélet külső feltételeinek megteremtéséhez.
 • Az önkormányzat és a helyi nonprofit szervezetek, valamint kereskedelmi szolgáltatók közötti együttműködések kialakításával előmozdítani a munka és a magánélet zökkenőmentesebb összehangolását, ezáltal családbarát munkahelyek kialakításának javaslati csomagját.
 • A programmal kapcsolatos civil-önkormányzati-üzleti fórum megteremtése, mely az érintett csoportok között hatékony párbeszédet biztosítana, megelőzné a konfliktusokat, és újabb projekteket generálhat a jövőben.

 

A projekt célcsoportjai:

 • Azok a komlói polgárok, akik a családalapítás mellett a munkából sem szeretnének hosszú időre kikerülni.
 • A városi szolgáltatók, amelyek részt vesznek a család és felhasználóbarát szolgáltatói rendszer kidolgozásában.
 • A teljes komlói társadalom, mivel a megvalósuló baba és családbarát beruházások számukra hasznosak
 • Azon civil szervezetek, melyek a helyi társadalom, illetve a társadalom egyes csoportjainak igényeit, szükségleteit összegyűjtik, továbbítják a döntéshozók irányába, aktívan részt vesznek a projekt megvalósításában, az eredményeket népszerűsítik a lakosság körében.

 

Az alkalmazott módszerek:

A helyzetfeltárás, igényfelmérés és a javaslatok tétele során használt primer és szekunder források, módszerek:

 • kérdőíves interjúk (kérdéssor alapján, nyitott és zárt kérdésekkel egyaránt), interjúalanyok száma: 300 fő; igényfelmérés; mélyinterjúk 13 civil szervezet képviselőivel;
 • alapkutatás: internetes kutatás, információgyűjtés, adatgyűjtés, stratégiák és jogszabályok áttekintése;
 • workshopok, megbeszélések (szakmai team munka), szakmai fórumokon való részvétel;
 • elemzések készítése;
 • ajánlások megfogalmazása, mintaprojektek, kulcsprojektek megléte; jó/bevált gyakorlatok átvétele.