Beius / Belényes

Földrajzi elhelyezkedés:

Ország/Tartomány: Románia/Bihar megye
Kapcsolat kezdete: 1989
Írásos megállapodás: 1997 testvérvárosi szerződés
Az együttműködés területei: kulturális, oktatási
Az együttműködés fontosabb eseményei:

  • közös környezetvédelmi táborok szervezése
  • kulturális csoportok bemutatkozása a testvérvárosban
  • városi delegációk kölcsönös látogatása
  • városi ünnepeken való részvétel
  • tanulócsoportok cseréje

Mozaikok Belényesről

Belényes Dél-kelet bihari város, a Fekete Körös medencéjében. Nagyváradtól 61 km-re fekszik a Déva felé menő út mentén. A medence központi települése. A város 12600 lakosból áll, ebből 1148 magyar anyanyelvű, közülük 528 református. A magyar reformátusságnak a központi gyülekezete. Temploma 1782-ben épült. Több mint 1000 fővel működő privatizált bútorgyára, élénk kulturális élete, líceuma, egyéb iskolái vannak. Múzeumaiban a környék híres népviselete, irodalmi és földtani ritkaságok láthatók. 

A Múzeumban és Líceumban az odalátogatók megismerkedhetnek a múzeumi tárgyakkal és a pedagógiai múlttal. Vulcan Samuil és Busita János (Busitia ) sokat tettek a helybeli művelődésért, éveken egyengette Bartók Béla népdalgyűjtő útját. Professzor Brenda előadása nyomán megelevenedtek a múlt nagy pedagógusai. A jelen pedagógiájával pedig a Fenes-patak csobogását hallgatva találkozni.

A kapcsolat 

•A testvérvárosi kapcsolat Komló és Belényes között a romániai 1989-es decemberi forradalom idején kezdődött, amely szerződés aláírásával folytatódott. A hivatalos okmányt Szarka Elemér ( Komló polgármestere 1997-ben ) és Codreanu Octavian ( Belényes polgármestere 1997-ben ) a két polgármester kézjegyével szentesítette.

A megérkezés pillanatától kezdve érezte a komlói önkormányzati küldöttség, hogy nemcsak a hivatalos papír aláírása a program. A szeretetteljes fogadtatást mutatta amint Beethoven Örömódája felcsendült és messze hangzott az Ortodox papnevelde kórusának előadásában, melyet Gavril Popa püspök úr vezényelt, majd így köszöntött bennünket: ” Nagyfontosságú ez az esemény, melyet az Isten, a mi közös Istenünk rendelet el és ezért kezdjük ezt a találkozást iránta nagy hálával!” Ezt követően három napon át éreztük a szándék és a szavak egységét, mely a kapcsolat elmélyítését volt hivatott szolgálni. Szinte lesték a gondolatunkat, mindent meg akartak mutatni a gyönyörű bihari tájaktól kezdve a Fekete Körös-völgye népművészetétől a konyhaművészetig. A komlói polgármester Szarka Elemér fogalmazta meg, hogy hét évi ismeretség után egymást alaposan szemügyre véve nagy örömmel írja alá az okmányt, mert ez tovább szélesíti az együttműködést és tartalommal tölti meg a leírtakat.
Az ünnepélyes aláírás után három belényesi vezető véleményét írta le a komlói delegációval utazó újságíró:
Codreanu Octavian polgármester úr: ” Ez a mai nap lélekgazdagító – és erősítő együttünneplés. Mától kezdve testvérvárosok vagyunk. Mi azt mondjuk, kistestvére Komlónak. Elemér szerint ikertestvérek vagyunk. Mától kezdve én úgy tartom, hogy a komlói és belényesi polgárok a mi édes szüleink. Személyemben az alpolgármesterrel és tanácsosaimmal azon fogunk munkálkodni, hogy szeressük szüleinket. Mindenkit szeretettel üdvözlök.”

Uie Teodor alpolgármester úr: “Szeretnénk a múlt kellemetlenségeit egy szivaccsal tisztára eltörölni. Legyen úgy, hogy a múlt a mai nappal kezdődjön. Az átadott ikon segítsen ehhez. Holnap arra ébredjünk, hogy nincs közöttünk átjárhatatlan határ. Lelki kapocs legyen közöttünk.”

Zsisku János tiszteletes úr: “… azt üzenem, hogy ebben az esztendőben, mely “A gyökértelenek nemzetközi éve” mi összefogunk a gyökerekkel. A templomkertben lezs a Megmaradás háza, mely fóruma lesz a Fekete Körös völgye hétezer lelkes magyarságának. Kulturális, lelki és szellemi központ, s egyben a fiatalság otthona. Hadd idézzem Ady Endrét:
“Mert ércek, bércek iszapja fölötte.
Ércek és bércek állnak idekötve.”

Sétálgatunk a folyó partján. Kissé szokatlan a hirtelen jött meleg. Két helyre is behívnak bennünket. “Tiszta udvar, rendes ház”- írnánk itthon, régi szokás szerint. Süteménnyel és borral kínálnak. Otthon érezzük magunkat, Indulunk a szállásunkra Biharfüredre. 35 perc az út. A szállás 1111 m magasan fekszik, a hőmérséklet – 2 Celsius fok. A hó 60 cm.- Tulajdonképpen fáznunk kellene, de melegít bennünket az egész napi szép élmény és bor, amellyel megkínáltak.

Ma már nincs tárgyalás, nincs csorbaleves és sült hús, de vendéglátóink külső és belső fűtésről is gondoskodnak. Beszélgetünk. Visszatérő, kellemes élmény, hogy amikor megkoszorúztuk a hegyi vadászok emlékművét, egy kedves öreg néni szinte könnyes szemmel nézte és azt mondta alig hallhatóan: “Nicsak, magyarul is rá van írva a szöveg”. Igen, rajta volt.

Pop Gyuri és Izsák Pötyi – ők kérték, hogy így nevezzük őket – három napon át tartó gondoskodása tette emlékezetessé a hivatalos órákon túl is az ott tartózkodásunkat. Köszönjük nektek a szeretet állandó megnyilvánulását, mert országos szinten biztos eldöntik Adrián Severin és Kovács László, városi szinten kiváló munkát végeznek a komlói önkormányzat és a belényesi tanácsosok, de a népi diplomácia motorjait a kisebb emberek is tudják olajozni…
Jöjjenek hát a kórusok, a diákok, a sportolók, töltsük meg tartalommal a hivatalos papírokat!

Zsisku János és Miklós János kiadványát lapozgatom. Őrtornyaink a Körös völgyén a címe. Magukról írják: “Tengerben élünk, görögkeleti tengerben, elszigetelten, de nyájmelegben. Magunk melegítjük leginkább egymást. Távolból nem sokan tekergetik a nyakukat felénk. Van bőven részünk itt el-felejtettségben, kifelejtettségben és mellőzésben…”
Kedves Belényesiek, Mindnyájan! Velünk voltatok, velünk vagytok, ugye érzitek már, hogy nem felejtettünk el Benneteket!

( Szűcs István írása nyomán )

•A kapcsolat azóta évente többször történő találkozásokká szélesedett. A tavasszal tartandó Belényesi Napokon valamint az ősszel megrendezésre kerülő Komlói Napokon a város vezetői találkoznak egymással.

•De nem csak a város vezetőinek találkozása mélyíti a barátságot a két település között, hanem a csereüdültetés a diákokkal ( minden évben a Sikondai Nyári Napközi Tábor vendégül látja a belényesi gyerekeket ).

•2005. április 13-17. 2005 perces Nemzetközi Kosárgálát szervezett a Diák-és Ifjúsági Önkormányzatok Kulturális-Érdekvédelmi- és Sport Egyesülete (DÖKE) Komló Város Önkormányzatával közösen, ( Társrendező: a Városi Sportközpont ). A sportrendezvényen Komló testvérvárosaként, belényesi fiatalok is meghívást kaptak. Itt lehetőség nyílt arra, hogy a fiatalok megismerjék egymást, kapcsolatok alakuljanak közöttük, megismerkedhettek egymás szokásaival, hagyományaival. A rendezvény igen nagy sikere volt, hogy a fiatalok nem csak a 2005 percen keresztül tartó sportágban próbálhatták ki egymást, de közösen kiránduláson, jótékonysági esten is részt vehettek, extrém sportot ( streeball, paintball, falmászás) is kipróbálhattak. A testvérvárosok közül a belényesiek mellett még az olaszországi Torrice-ből és a horvátországi Valpovoból érkeztek fiatalok, kiváló fiatal és tehetséges sportolók mérték össze tudásukat.