TÓFŰ

Tófű a Szászvárról Dombóvárra vezető út mellett fekvő, alig több mint százfős kistelepülés. A falu neve valószínűleg az állóvíz feje, kezdete jelentésű „tófő” szóból ered. Létezéséről az első írásos bizonyíték Nagy Lajos uralkodásának idejéről, 1382-ből származik, ekkor említi az első oklevél Thofew alakban.

A középkorban előbb a nevét a falutól vevő Tófői család, majd a pécsi püspökség a hely földesura. A mohácsi csata után frontvonalba került. A harcoló seregek gyakori dúlásai miatt előbb a birtokosok, majd a lakosság is elhagyta. A hódoltság idején szerbek költöztek a kiürült faluba, ami a visszafoglaló hadjáratokkal járó évtizedes háborúság alatt teljes elnéptelenedett, pusztásodott.

A lakatlan birtokot Esterházy Pál nádor szerezte meg. Az ő utódai az 1720-as évektől hoztak német anyanyelvű telepeseket Tófűre. A hagyomány szerint Hessenből érkezett földművesek feltörték a kötött talajt, irtották a terjeszkedő erdőket és néhány évtized alatt fejlődő és gazdagodó közösséget hoztak létre. A vízparti, füves-ligetes területeken kacsákat és libákat tartottak, az uradalmaktól bérelt földeken pedig dohányt termesztettek a helyiek.

A XIX. században készült el az evangélikus templom. A helyét azonban rosszul választották meg, az ingoványos talajon az épület megsüllyedt. 1900-ban ezért átépítették a ma helyére, egy dombtetőre. Az alapok kiásása közben egy középkori kastély falmaradványai kerültek elő, ennek részletes kutatása azonban még várat magára.

A lakosság kizárólagos német jellege csak a XX. században indult változásnak. Az 1910-es népszámlálás 289 német mellett mindössze hat magyart talált a faluban, húsz évvel később viszont már 53 magyar jutott 246 németre. A népességi arányokat a második világháborút követő kitelepítések változtatták meg drámaian. A lakóhelyük elhagyására kényszerített németek helyére a Felvidékről elköltöztetett magyarok kerültek, akik azóta is a lakosság többségét adják.

Tófű látnivalói:

  • Az 1900-ban épült evangélikus templom.
  • A közeli erdőben található Mátyás király kútja, ahol a hagyomány szerint a király vadászat közben megpihent és megebédelt.
  • A falu határában lévő horgásztó.

Tófű legfontosabb rendezvénye az évente egyszer, hagyományosan augusztusban megrendezett falunap.