Egyházaskozár

A Szászvárt Dombóvárral összekötő település gyökerei egészen a honfoglalás idejéig nyúlnak vissza. A nevében szereplő „kozár” (kazár) szó az itt megtelepedő népre, a magyar törzsek katonai segédcsapataira utal. Az „egyházas” előtag pedig azt bizonyítja, hogy a kereszténység feltévételét követően rövid időn belül saját temploma volt a falunak. Ezért nem véletlen, hogy nagyon korán, már I. András idején oklevél említi a nevét (1058).

A török hódoltság első éveiben Werbőczy Imre tolnai főispán a falu mellett győzte le a pécsi dzsámi építtetőjeként híressé vált Kászim béget. A csatáról Tinódi Lantos Sebestyén írt históriás éneket, így maradt fenn híre az utókornak.

A visszafoglaló háborúk hadainak nyomában pusztán maradt vidékre először szerbek költöztek, a XVIII. században Ráckozár néven említik. A német telepesek a század közepétől érkeznek Birkenstock János kolonizátor szervezésében az akkor már az Eszterházy család birtokát képező faluba. Gyors fejlődés indult: mezővárosi rangot, vásártartási jogot szereztek és saját evangélikus templomot építettek a kozáriak. A helyiek dohányt termesztettek, intenzív állattartással és szőlőműveléssel foglalkoztak.

A falu fejlődését először a szőlőket elpusztító filoxéra, majd a világháborúk veszteségei vetették vissza. A 40-es évek végén több mint 800 német származású lakost telepítettek ki, a helyükre moldvai csángók, felvidékiek és bukovinai székelyek érkeztek.

Egyházaskozár látnivalói:

  • A XVIII. században épült evangélikus templom, amely a hagyományok szerint az országban elsőként építhetett uralkodói engedéllyel tornyot. II. József koráig ugyanis a protestánsok csak torony nélküli imaházakat emelhettek.
  • A kétszáz éve, Marschall József bonyhádi műhelyében készült, 16 regiszteres, ma is használt templomi orgona.
  • A katolikus csángók utódai által emelt, modern stílusú Szent István katolikus templom.
  • Barokk és copf stílusú, évszázados sváb parasztházak.
  • Szuppi ifjúsági szálló, erdei iskola és lovasudvar sokféle családi és gyerekprogrammal.

A falu legjelentősebb rendezvénye a nyár derekán tartott Kozári Napok.

egyhazaskozar.ekoh.hu

www.facebook.com/egyhazaskozar

Turisztikai leporelló (pdf)

 

KATOLIKUS TEMPLOM

LOVARDA