TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001

TÁJÉKOZTATÓ

a TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 azonosítószámú,

„Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.” című projektről

 

 

Kedvezményezett neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Konzorciumi partner neve: Komló Város Önkormányzat

Szerződött támogatás összege: 1.826.000.000,-Ft

Támogatás mértéke: 100 %-os

Projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt keretében kedvezményezett Baranya megye több területén útfelújítási munkákat végez el, összesen 1.826.000.000,-Ft bekerülési költséggel, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés előirányzata finanszíroz.

Komló közigazgatási területén három helyszínen kerül sor útfelújítási munkálatokra.

 

  1. A 6543 jelű Pécs-Komló összekötő útból a volt Kossuth aknai terület felé vezető 1135 hrsz-ú bekötő út 0+000-0+600 km szelvényei közötti szakaszon megvalósul a jelenlegi útburkolat felújítása, a padkák rendezése a vízelvezető rendszer és az érintett műtárgyak, forgalomtechnikai berendezések szükség szerinti felújítása.
  2. A 6542 jelű Komló-Magyarszék összekötő út 2+500-5+120 km szelvényei közötti szakasz (Kőbányától a Penny áruházig)
  3. A 6542 jelű Komló-Magyarszék összekötő út 6+000-6+700 km szelvényei közötti szakasz (Zrínyi tértől a Mecsekjánosi felé tartó szakasz)

A fenti két útszakaszon sor kerül az útburkolatok, útszegélyek, buszperonok, valamint a kapcsolódó műtárgyak és vízelvezető rendszer szükség szerinti felújítására.

 

A tervezett munkák várhatóan 2019. II. félévben fejeződnek be.

TOP-1.3.1-16 kódszámú felhívás

TOP-1.3.1-16 kedvezményezettek