Kárász

A Komlóról Szászvárra vezető út mellett fekvő, vasúti megállóhellyel is rendelkező kistelepülésnek valamivel több, mint háromszáz lakosa van. A főutca házai az itt derékszögben délre kanyarodó Völgységi-patak mellé épültek.

Oklevél először 1325-ben említi, de temploma valószínűleg már az Árpád-korban állt. A török hódoltság idején a Völgységben gyakran megforduló hadseregek dúlásának áldozata lett, lakói többször elhagyták. A nagy népmozgások ellenére a patakvölgyben fekvő település nem néptelenedett el tartósan. A biztosabb helyre húzódó magyarok helyét főleg pásztorkodó szerbek vették át. A török kiűzése után egy ádáz birtokper eredményeképpen Tolna megyéből Baranyába került át a falu, birtokosa pedig a pécsi püspökség lett. A Rákóczi szabadságharc újabb dúlásokat és ezúttal a szerbek menekülését hozta. Az egyházi birtokban maradt Kárász magyar és német telepeseknek köszönhetően népesült be újra.

A falunak kevés szántója volt, ezért a szőlő- és gyümölcstermesztés dominált. 1845-ben Jankó János plébános a megyében elsőként alapította meg a Gyümölcstenyésztési Egyesületet.

A XX. század elején a Herman Ottóval jó barátságban lévő Kühnel Márton Kárászon alapította meg az Első Magyar Fészekodúgyárat. A hazai természetvédelem korai úttörőjeként, néhány munkással dolgozó kis üzeme az egész országot ellátta madárodúkkal. Részt vett a barcelonai és a milánói világkiállításokon, aranyéremmel térve haza mindkettőről.

Agis Hagi Amar kútja

Kárászon az országban az elsők között, már a harmincas években működött falusi vendégház. A vendégek főleg a fővárosból és az Alföldről jöttek, nekik köszönhetően a falu gazdagodott, utak épültek, vendéglő nyílt.

Kárász látnivalói:

  • Pajtaszínház néprajzi gyűjteménnyel
  • A baranyai népmondákat óriásbábokkal feldolgozó Mesekert
  • Mezei Ottó fazekas edény- viselet- és tárgygyűjteménye
  • Szabó-malom, malommúzeum
  • Istálló-múzeum
  • Árpád-kori eredetű Szent Erzsébet-templom
  • A falu egykori oszmán földesurának emléket állító Agis Hagi Amar kútja

Kárász legfontosabb rendezvényei a májusi pálinkafesztivál és a júniusban tartott gombafesztivál.

www.karasz.hu

Kárászi malommúzeum

ISTÁLLÓ MÚZEUM