Eragny-sur-Oise

Földrajzi elhelyezkedés:

Ország/Tartomány: Franciaország
Kapcsolat kezdete: 1989
Írásos megállapodás: 1993 testvérvárosi szerződés
Az együttműködés területei: kulturális, oktatási, sport
Az együttműködés fontosabb eseményei:
  • kulturális csoportok bemutatkozása a testvérvárosban
  • városi delegációk kölcsönös látogatása
  • sportoló csoportok/csapatok kölcsönös bemutatkozása
  • városi ünnepeken való részvétel tanulócsoportok cseréje
  • 2000 Francia Hét Komlón
  • 2001 Magyar Hét Eragny sur Oise-ban

A város története

Eragny-sur-Oise Franciaországban, Val d’ Oise megyében, Párizstól harminc kilométerre található kisváros. A város összetett nevének második tagja azt jelzi, hogy az Oise folyó partjára épült, első tagjának, Eragnynak az eredetét maguk a franciák sem ismerik. Eragny tíz környékbeli városkával együtt az 1985-ben létrejött Cergy-Pontoise nevű agglomeráció része, amely összesen 160.000 lakost számlál. Közös közigazgatási és finanszírozási rendszerben működnek.
Az első önkormányzat Eragnyban a Nagy Francia Forradalom után alakult meg. A falu sokáig mezőgazdasági tevékenységből élt, a családok önellátó gazdálkodást folytattak, kereskedelem nem volt, az ipart az Oise partján működött, ma már megszűnt kőbánya jelentette. 1900-ban a vasút és általa a párizsi turisták megjelenése hozzájárult Eragny növekedéséhez és falusias jellegének elvesztéséhez, a párizsi vendégek hétvégi házakat építettek. A második világháború megakadályozta a falu fejlődését és elpusztította a híres Saint-Germain templomot. A város 1973-tól újra növekedésnek indult, számtalan új negyeddel bővült, ma már 17.000 lakosa van. A munkavállalók nagy része az agglomeráció valamely városában vagy Párizsban dolgozik.
A városban többek között alap- és középfokú oktatási intézmények, uszoda, színház, közösségi ház, a Maison d’ Eragny működnek, ez utóbbi műsoroknak, testvérvárosi találkozóknak nyújt otthont. A város gondozásával “barátai”, “Les amis du Village d’ Eragny” foglalkoznak, akik jelképükké az Eragnyban élt híres író, Bernardin de St Pierre házát választották.
Eragny tagja a Testvérvárosok Világszervezetének, eddig három válossal létesített testvérvárosi kapcsolatot: először a Burkina Faso-beli Niokoval, majd Komlóval és a németországi Munsterrel.

A kapcsolat kialakulása

A kapcsolat 1989-ben kezdődött Komló és Eragny között. A francia forradalom és az emberi jogok kihirdetésének kétszázadik évrodulója alkalmából Franciaországban, Cergy-Pontoise-ban ünnepségsorozatot szerveztek, melynek záróprogramján, az “1000choristes pour les droits de l’homme’ ( 1000 kórista az emberi jogokért ) elnevezésű világfesztiválon a Komlói Munkáskórus is részt vett. A komlói kórus a meghívott tizenöt ország tizennyolc kórusa közé tartozott. A meghívó a Kórusok Országos Tanácsának közvetítésével Marcel Corneloup-tól érkezett. Marcel Corneloup a rendezvénysorozat fővédnöke volt, aki az előző évben részt vett a pécsi Europa Cantat szervezésében.
A zárókoncertet 1989. augusztus 26-án tartották, másnap este a komlói kórus a belga kórussal együtt Eragnyban lépett fel. A közönség hosszan tartó tapssal jutalmazta az előadást. A műsor után baráti beszélgetések kezdődtek, Eragny alpolgármestere fogadta az együttest, majd felvetette a testvérvárosi kapcsolat létesítésének lehetőségét.
A koncertet követően még 1989-ben Komlóra látogatott egy kis létszámú, a város vezetőiből és magánszemélyekből álló francia delegáció. Ezzel a látogatással kezdetét vették a gyakori baráti találkozások, 1992. október 10-én alakult meg Komlón a Komló-Eragny Baráti Kör, amely ma már sajnos hivatalosan nem működik.
A szerződés megkötésére 1993. szeptember 3-án került sor Komlón, majd egy év múlva Eragnyban is szentesítésre került a két város hivatalos kapcsolatát szimbolizáló okmány. Eragny részéről Louis Don Marina, Komló részéről tóth József polgármesterek látták el kézjegyükkel a testvérvárosi szerződéseket.

Jean-Piere Dacheaux, Eragny város alpolgármestere ünnepi beszédében kifejtette, hogy a két város közötti 1650 kilométeres távolság és a nyelv sem jelenthet nehézséget. Eragnyban három család beszél magyarul, Komlón pedig a Nagy László Gimnázium franciát tanuló diákjai és a nyelvet oktató tanárok nyújtanak segítséget a jobb megértésben. Beszédében megfogalmazta az együttműködés területeit: ” Mi franciák kötelességünknek érezzük segíteni a francia nyelv terjesztését. (…) A kulturális és iskolai kapcsolatok után, a kölcsönös családos látogatások után remélem, kibővítjük kapcsolatainkat a sportra, kis- és középkorú gyerekek üdültetésére, segélyszervezetek együttműködésére. (…) A testvérvárosi kapcsolat hivatalossá tétele nem a kezdet, hanem a folytatása eddigi gyümölcsöző kapcsolatainknak.”

Az együttműködésnek három fontos területe van: a kultúra ápolása, az oktatás és a sport. A szervezők nagy gondot fordítanak a delegációk résztvevőinek kiválasztásakor arra, hogy az utazások alkalmával mindig az juthasson el a testvérvárosba, aki még nem járt ott, így minden évben változatosak a bemutatkozások és a programok. 1993. április első hetében fogadta Komló az Alfred Kastler Gimnázium tanulóit. A diákok a Nagy László Gimnázium meghívására érkeztek a városba.
A szerződéskötés után, 1993. november 10-én újabb, tanárokból és a francia Vöröskereszt vezetőiből álló delegációt fogadott a város. A vendégek látogatást tettek a Helytörténeti Múzeumban és a középfokú oktatási intézményeken kívül az Ifjúság Úti Általános Iskolában. A Vöröskereszt vezetői a komlói Vöröskereszttel kívánták erősíteni a kapcsolatot, ruhaadományt hoztak számára.
1994-ben a Nagy László Gimnázium testnevelő tanárának, Király Attilának a kezdeményezésére jött létre az első sporttalálkozó. A csapatok serdülőkorú kispályás focimérkőzésen mérték össze erejüket.
A kapcsolat fejlődése ebben az évben megtorpant. Eragnyban és Komlón is megváltozott a polgármester személye. A komlói levélre Eragny önkormányzatától három évig, 1997-ig nem érkezett válasz.
1997-ben két alkalommal fogadta Komló a francia vendégeket. A Pablo Picasso Általános Iskola artistacsoportja áprilisban érkezett, a Nagy László Gimnáziumban és a városi sportcsarnokban is bemutatták tehetségüket az ifjú artisták.
Muriel de Costel, Eragny polgármester asszonya Eragny városi vezetőivel októberben látogatott Komlóra. A látogatás célja a kapcsolat megerősítését jelentette a városi vezetés szintjén.
1998-ban tíz-tizenöt főből, iskolaigazgatóból, képviselőkből, cégvezetőkből, irodavezetőkből álló komlói csoport kelt tapasztalatszerző útra. Az út során megismerkedtek a hőerőmű, a szennyvíztisztító és a szeméttelep működésével. A delegáció tagjai a szociális és oktatási intézményekben is látogatást tettek.
Ugyanebben az évben, 1998-ban jött létre Eragnyban civil, önkéntes szervezetként az AJEK, “Les Amis du Jumelage Eragny-Komló”, tehát “Az Eragny-Komló Testvérvárosi Kapcsolat Barátai”. A szervezet látja el a testvérvárosi kapcsolat koordinálását és a programok szervezését, a delegációk fogadását és kíséretét.
1999-ben ismét komlói csapat érkezett Eragnyba. A Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében hátrányos helyzetű gyerekek tölthettek Franciaországban egy hetet.
2000. április 1-je és 10-e között nagyszámú delegációt fogadhatott Komló városa. Az áprilisi utazás célja a francia kultúra néhány szegmensének megismertetése volt. “Les Ballets d’Île-de-France” tánccsoport, amelynek székhelye Eragnyban található, toulouse-i és brest-i kollégáikkal mutatta be a régi francia táncokat. A francia hét alatt a színházban “L’Atelier 13” művészcsoport festményeiből láthattak kiállítást az érdeklődők. A programban szerepelt az “A Bout de Ficelle” színjátszó csoport bemutatkozása is.
Az “Assos’service” a Közösségek Házában ruhavásárt rendezett a rászorulók részére.
2000. április 14. és 24. között, első alkalommal közvetlenül a francia vendégek távozása után a Nagy László Gimnázium tanulói töltöttek el egy tartalmas hetet Franciaországban. Mint minden alkalommal, ezúttal is megismerhették a tanulók Párizs és Eragny környékének nevezetességeit, hosszabb útként a tenger helyett a Loire-menti kastélyok megtekintése szerepelt.
2001 a magyar kultúra éve volt Franciaországban. Komlói delegáció két alkalommal is látogatást tett a testvérvárosban. Tavasszal a kapcsolat kezdeményezője, a Munkáskórus vendégszerepelt a városban, szeptember 29. és október 7. között a “Maison d’Eragny”-ban, Eragny közösségi házában mutatkozott be a Pöndöly Néptáncegyüttes, a Súgólyuk Színház, valamint a bordalokat előadó Him Singers. A hét alatt a Kreatív Műhely kézműves szakkör rendezett kiállítást és vásárt. Az utazás költségeinek ötven százalékát a Kulturális Örökség Minisztériumától nyert pályázat fedezte.
2002-ben a komlói Gagarin Általános Iskola – testnevelés tagozatos iskolaként – fogadta a testvérvárosból érkező, fiatalokból álló tornászegyesületet.
2003. március végén a Gagarin Általános Iskola kézilabda csapata, a Szilvási Általános Iskola aerobic csoportja és a Nagy László Gimnázium franciát tanuló diákjai keltek útra. A tartalmas programok részeként került sor a magyar, majd a francia aerobic csoport bemutatkozására és a két város kézilabda csapatai közötti barátságos mérkőzésre. A Nagy László Gimnázium tanulói a helyi iskola óráin vettek részt.

Az együttműködés területe az Eragnyval fenntartott testvérvárosi kapcsolatban is kiterjedt. A kulturális csoportok, sportoló csapatok bemutatkozásai és tanulócsoportok cseréje mellett a városok hivatalos delegációinak látogatásai és komlói vállalkozók tapasztalatszerző útjai által mélyül a kapcsolat a két város és lakói között.

A városi ünnepeken való részvétel is a kapcsolattartás módja. Eragnyban nincsen városi ünnep, viszont a Komlói Napokra minden szeptemberben érkezik egy kisebb küldöttség.

A delegációk tagjai, tehát a vendégek mindkét városban fogadó családoknál szállnak meg, amely hozzájárul a barátság mélyüléséhez.

Az együttműködés eredményének tekinthető, hogy a Nagy László Gimnázium részére francia nyelvű könyvek és folyóiratok, videokazetták érkeztek. A komlói Vöröskereszt számára ruhaszállítmány, a Komló – Mecsekjánosi Csecsemőotthon részére két darab ipari mosógépet adományozott a testvérváros.

( Farkas Anita szakdolgozata nyomán)

Események:

•2005-ben francia gyerekek, szinkronúszók látogattak Komlóra, a Sportközpontban közös edzésen vettek részt az Ifjúság Úti Általános Iskola diákjaival.

•Majd viszontlátogatáson vettek részt a komlói gyerekek Eragny-ban.

•2006-ban a település fennállásának 750 éves évfordulója, várossá nyilvánításának 55 éves jubileuma alkalmából francia delegáció vett részt a Komlói Napokon a város rendezvényein.