Neckartenzlingen

Földrajzi elhelyezkedés:

Ország/Tartomány: Németország/Baden – Württemberg
Kapcsolat kezdete: 1989
Írásos megállapodás: 1992 testvérvárosi szerződés
Az együttműködés területei: kulturális, oktatási
Az együttműködés fontosabb eseményei:

  • kulturális csoportok bemutatkozása a testvérvárosban
  • városi delegációk kölcsönös látogatása
  • neckartenzingeni turistacsoportok látogatásai
  • városi ünnepeken való részvétel (Komlói Napok, Neckartenzlingeni Falunap)
  • tanulócsoportok cseréje

Neckartenzlingen faluközpontja a Neckar és az Erms folyók torkolatánál fekszik, egy viszonylag keskeny völgyben.

Ezért földrajzi helyzete évszázadokon át gátolta a település fejlődését. Csak az utóbbi évtizedekben kezdődött el az építkezés a falu észak-nyugati részén a dombhátakon.

Neckartenzlingen a Stuttgart-Reutlingen és Wendlingen-Tübingen utak találkozásai, a stuttgarti repülőtértől, és kb. 20 km-re észak-keletre Tübingen egyetemi várostól. Politikailag Esselingenhez, gazdaságilag Stuttgart nagy gazdasági egységéhez tartozik a település.

Történelme:

A település első nyomai Krisztus előtt kb. 2300-ból származnak. Ebben az időszakban a csiszolt kőkorszakbeli parasztok vonultak át a Neckar völgyön. A korai vaskorszak / 400-800 id./ itt élő lakóira utal a még ma is látható 18 sírdomborulat. Krisztus előtt 400 évvel e vidéket kelták lakták. Az első évszázadunkban a rómaiak birtokolták a területet. Bizonyítékul szolgál egy szakasz országút, amely még ma is látható. Az V. században telepedtek végül az allemánok ezen a vidéken. Neckartenzlingen eredete erre az időszakra tehető. Az első írásos okirat 1061-1091 közötti időből származik. A hirsau-i kolostor ajándékozási oklevele 6 alkalommal említi “Tunzlingen” település nevét. Ezért ünnepelték 1972-ben Neckartenzlingen alapításának a 900. évfordulóját.

A legrégebbi épületek a XVI. századból származnak. “Neckartenzlingen régen és ma” című kiadvány sok értékes útmutatást tartalmaz Neckartenzlingen helytörténetéről.

Fejlődése:

A századfordulóig Neckartenzlingen lakossága 1000 fő alatt volt. Drasztikusan csökkentette a lakosság számát a háború, a pestis járvány, a kivándorlás, kitelepülés is.

Csak az iparosodás fejlődésével – ami 1880-ra tehető – kezdődött el a lakosság számának a növekedése. Az itt élők munkalehetőséget találtak főleg a textiliparban, így a kivándorlási kényszer ( pl: Amerikába) enyhült.

A két világháború is nagy áldozatokat követelt, 1946-ban Neckartenzlingennek 2240 lakosa volt. A II. világháború utáni fellendülés, az ipari fejlődés meggyorsulása, a lakóterületek kialakulásával ismét rendszeresen gyarapodott a lakosság száma, amely a mai napig 6200 főt éri el.

1973-ban Neckartenzlingen közigazgatási központ lett. Körzetéhez tartozó községek Altdorf, Altenriet, Bemflingen, Neckartailfingen, Schlaitdorf. Így a közigazgatási területen jelenleg kb. 17 ezer lakos él.

Település fejlődése:

Az építkezés, a település fejlődése a Neckar és az Erms völgyében a folyók torkolatára korlátozódott. Csak ebben az évszázadban kezdődött el a Neckar folyó bal partján az építkezés. Az Erms völgy magaslatainak a beépítése az utóbbi 40 évben történt. Majd minden hivatalos épület Neckartenzlingen központjában található, tehát a völgybe épült. Az utóbbi 5 évben állami segítséggel megváltozott a régi központ képe.

A központ korszerűsítésen ment át, lebontottak és újjáépítettek néhány épületet. A cél az volt, hogy a hagyományos építkezési jelleget megtartsák, de az új építkezések a korszerűség jegyeit viseljék.

Környezete:

A neckartenzlingeni üzemek már régóta kötelesek betartani a környezetvédelmi előírásokat. Településeiken elterjedtek a gázfűtések és felépült egy kémiai szennyvíztisztító berendezéssel. Azóta többször került felújításra, így megfelel a legújabb technikai követelményeknek. Korszerűsítése néhány év múlva ismét esedékes lesz. A szennyvíz tisztasága eléri a 97 %-ot.

Területükön vadon fejlődő, növő fás és bokros területek gondozására igen nagy figyelmet fordítanak és védelmet biztosítanak. A Neckar folyó egy szakadéka évek óta természetvédelmi terület. Ott nőnek pl. ritka orhidea fajták.

Az Erms és Neckar folyó partján csak a települések mentén épültek meg az árvízvédelmi gátak, egyébként a folyóknak természetes partja van.

Neckartenzlingen első ipartelepítése 1980-as évekre tehető. Kihasználva az Erms és a Neckar folyók vizeinek erejét textilüzemek épültek fel. A textilipar leépítése a 60-as években először a Gminder üzemet, majd a Melchior üzemet tette életképtelenné. A Gminder üzemet 1965-ben Robert Bosch Kft-je vette át. Itt különböző alkatrészeket gyártottak gáztűzhelyekhez és vezérlésekhez. 1991-ben a Bosch cég feladta a gyárrészleget , a termelést leállította.

1980-as évek elején szanálták a Melchior üzemet. Az épületet a község vette át, a gépeket kiszerelte belőle. Egy épületrészből épült meg a mai kultúrcsarnok.

1953-ban rakták le a Hirschmann rádiótechnikai üzem alapkövét. A cég rádió és televízió antennákat, vezetékeket gyárt. Leányvállalatai vannak Rankweilban/Ausztriában/ és Békéscsabán/Magyarországon.

A Neckar völgyben található kis és középipar. Nevezetesen járműipar, épületgépipar, fémfeldolgozás, üvegipar, közlekedési üzemek, egészségügyi intézmények, elektronikai ipar, kézműipar, autóalkatrész gyártó ipar, stb…

A település központjában található fontos kereskedelmi egységek és szolgáltatások is. A település mellett ruházati bevásárló központ ( Adler cég ) található. Sokan ingáznak Neckartenzlingenbe, de sok a neckartenzlingeni Nürtingenbe vagy Stuttgartba.

Kulturális élete:

A Melchior kultúrcsarnok 1988-ban épült. Nagy termeivel, gazdag technikai felszerelésével kiváló lehetőségeket nyújt sokoldalú kulturális igények kielégítésére. Szervezetek és egyesületek rendezvényein túl a Neckartenzlingeni kultúrkör hangversenyeket, színházi előadásokat, könnyűzenei programokat szervez. A sportkedvelők számára nagy sportcsarnok áll rendelkezésre. Nem csak kézilabdára, kosárlabdára és röplabdára használják a termet, hanem iskolai testnevelésre is, ekkor 3 részre osztják. A sportcsarnok mellett egy tornaterem egy oktató medencével áll rendelkezésre az iskolai és szabadidősport kedvelőinek.

Egy magánvállalkozó az iskolaközpont mellett egy teniszcsarnokot épített, 5 pályával. Hosszú évek hagyományával rendelkezik a Neckartenzlingeni Lövész Egyesület.

Múzeuma:

Melchior kultúrcsarnok földszintjén kő- és cseppkőgyűjtemény található. Az anyagot a Koch család ajándékozta a városnak. Több ezer darabot tartalmazó gyűjteményről van szó. Ez kincsesbánya a kő- és cseppkőélezők számára.

Komló-Neckartenzlingen együttműködésének fejlődése, a kapcsolat kiépülése:

•1988 őszén a neckartenzlingeni tanács felkéri polgármesterét arra, hogy teremtsen kapcsolatot egy magyar várossal vagy faluval. Ez megelőzte a baden-württembergi  tartományi tanács felszólítása.

•1988-1989 december és január első levélváltás Komlóval.

•1989. 03. 20. Schäfer úr beszámol a tanácsülésen az utazás tapasztalatairól.

•1989. 06.26-30. komlói küldöttség látogatása Neckartenzlingenbe. Szarka Elemér tanácselnök-helyettes részt vesz a neckartenzlingeni tanácsülésen 1989. 06.27-én.

•1989. októbere a Neckartenzlingeni Általános Iskola tanárainak komlói látogatása.

•1990.04.20-tól 1990. 04.30-ig a komlói Kenderföldi Általános Iskola VII. osztályos tanulói először utaznak cserelátogatásra Neckartenzlinge.

•1990. 05.15-től 1990. 05.25-ig. a Neckartenzlingeni Általános Iskola VII. osztályos tanulói először látogatnak Komlóra.

•1991. 04.19-től 1991. 04. 21-ig. képviselői és közigazgatási küldöttség látogatása Komlóról Neckartenzlinge.

•1991. 04.19-től 1991. 04.28-ig. A komlói Kenderföldi Általános Iskola VII. osztályos tanulóinak második látogatása Neckartenzlingenbe.

•1991. 06.14-től 1991.06.23-ig. A Neckartenzlingeni Általános Iskola VII. osztályos tanulóinak második látogatása Komlón.

•1992. 03.08-tól 1992. 03.14-ig. A Metzingeni Szakmunkásképző Iskola fogad egy komlói szakoktatót továbbképzésre.

•1992. 03.09-én a komlói polgármester Tóth József úr és képviselők villámlátogatása Neckartenzlingenbe.

•1992. 03.24-től 1992. 03.29-ig. A neckartenzlingeni tanács küldöttsége látogatása Komlón. Részvétel a képviselő-testületi ülésen, ahol az együttműködés elmélyítését határozza el a testület.

•1992. 04. 07. A neckartenzlingeni tanácsülés elhatározza az együttműködési szerződés előkészítését.

•1992. október 03. A partnerkapcsolat ünnepélyes megpecsételése, az oklevél aláírása. ( Tóth József, Komló polgármestere, és Hans Schäfer Neckartenzlingen polgármestere aláírják a dokumentumot. )

•A hivatalossá tett partnerkapcsolat azóta barátsággá szélesedett ki a két település között. Minden évben a németországi Neckartenzlingeni Falunapokon és a magyarországi Komlói Napokon a város vezetői és delegációi találkoznak egymással. Ez a kapcsolat elsősorban oktatási, kulturális, szociális partnerséget jelent.

•Neckartenzlingen részéről Hans Schäfer, a kapcsolat elindítója, majd a későbbi polgármester Klaus Rau, és alpolgármester Thomas Rösl olyan barátságot épített ki Tóth Józseffel, Szarka Elemérrel, Páva Zoltánnal, Komló városának vezetőivel, valamint a Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat elnökével, Ábel Jánossal, amely barátság szilárd alapot teremtett. Ennek ápolásával városunk immár az Európai Unióban rendkívül fontos szerepet tölt be, a német-magyar kultúra hagyományainak megismerését, és szélesítését, a német identitás megőrzését.

•Neckartenzlingen vezetőinek részéről Komló szociális és egészségügyi intézményeinek ( Tompa Mihály Úti Szociális Otthon, a komlói Kórház, Mecsek Szíve Idősek Otthona ) támogatása. Háztartási felszerelések, az országban egyedülálló egészségügyi műszerek, berendezések adományozása, valamint a komlói német klubnak teljes konyha-felszerelés ajándékozása.

•2003-ban Neckartenzlingenben Herbert Krüger, neckartenzlingeni polgármester meghívására nagy létszámú delegáció utazott a testvérvárosba, a kapcsolat 10 éves évfordulójának megünneplése alkalmából. Az ünnepségen a német barátok Ábel Jánost, a Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat elnökét a helyi szokásokhoz híven “Arany medál” díjjal tüntették ki, a kapcsolatért tett kiemelkedő tevékenységéért.

•Városunk 2004. május 1-jén, Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása napján vendégül látta a neckartenzlingeni delegációt, Komló többi testvérvárosával együtt, majd szeptember első hétvégéjén a hagyományos Komlói Napokon ismételten találkozott Komló és Neckartenzlingen delegációja. A rendezvénysorozaton a német vendégek nem csak városunk új sportlétesítményével, az Uszodával ismerkedhettek meg, vagy a Sikondai Wellness Hotel átadásán vehettek részt, de egynapos kiránduláson, a balatoni borvidéket és Keszthely csodálatos emlékhelyeit is megismerhették.

•2004. október 2-án a komlói Német Klub fennállásának 20. évfordulója alkalmából újabb látogatást tettek a neckartenzlingeniek városunkba, a Német Klub vezetőinek meghívására. Ezen alkalomból ünnepi műsorral emlékezett a klub az elmúlt húsz esztendőre. A klub falára emléktábla került, mely emlékezteti az itt élőket a II. világháború utáni igazságtalanságokra, ártatlan emberek elhurcolására, a kitelepítésekre.

•2007-ben 15 éves a Komló-Neckartenzlingen testvérvárosi kapcsolat. 2007. július 7-8-án a jubileumi Dorffesten Neckartenzlingenben népesebb küldöttség képviselte Komlót. A hivatalos küldöttséget Jégl Zoltán Komló alpolgármestere vezette. A Dorffesten vendégszerepelt a Magyarszéki Fúvószenekar, valamint a komlói Capriccio énekegyüttes, akik nagy sikert arattak fellépésükkel. A kirándulás során a küldöttség megnézhette a természeti szépségekkel teli Lautertalt, de kóstolót kaptak a sörfőzdében és láthattak egy faszén-égető kemencét. Másnap a megnyitót követően óvodások és iskolások vonultak föl, valamint a helyi tanácstagokkal együtt a komlói küldöttség. Ezen a napon adtak műsort a fúvószenekarok, és a komlói együttesek is. A komlóiak részt vettek egy ökomenikus istentiszteleten, ahol a komlói Capriccio énekegyüttes fellépését elismerő tapssal jutalmazta a közönség. A programok során lehetősége volt a vendégeknek megtekinteni a stuttgarti Mercedes Múzeumot is.