TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005

Esély a kibontakozásra

Komló Város Önkormányzatának TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005  számú “Esély a kibontakozásra” elnevezésű pályázata 150 000 000,- forint Európai Uniós támogatással, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Egyéni adottságokra, lehetőségekre épülő, a problémára komplex választ adó program indítása a szegregációra befolyással lévő szervezetek bevonásával.

Komló településére egyre inkább jellemző a szegregálódás, a társadalmi rétegek földrajzi elkülönülése. Ezek a területek öngerjesztő folyamatként folyamatosan elszegényednek, sajátos társadalmi és gazdasági struktúrát építenek ki maguknak, így idővel teljesen elrekesztődnek a település többi részétől. Az itt élők körében olyan több generáción át mélyülő (szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási) hátrányok halmozódtak fel, amelyek kezelése települések önerejéből – külső segítség nélkül – mára lehetetlenné vált. A célok eléréséhez konzorciumi együttműködésre van szükség olyan szervezetekkel, amelyek működése befolyással tud lenni a szegregátumokra.

A pályázattal érintett szegregátum:

  1. Vörösmarty u.

  2. Arany J. u.

  3. Zrinyi u.

A konzorcium tagjai:

  1. Komló Város Önkormányzata

  2. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

  3. Türr István Képző- és Kutató Intézet

  4. Belső Tűz Egyesület

  5. Szent Kinga Caritas Alapítvány

  6. Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A projektben a pályázatban foglalt tárgyi eszköz beszerzésen és infrastrukturális fejlesztéseken túl a pályázatba bevonni kívánt 115 fő (85 felnőtt és 30 gyermek) képzése, oktatása és szabadidős tevékenységeik koordinálása is kiemelt szerepet kapott. A program ugyanakkor a település egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat. A bevont személyek olyan családok tagjai, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkóztatása. Ezen projekt a hátrányoknak felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi és képzési, a távlati célként pedig foglalkoztatási elemeket is tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását.