TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001

Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I.18) Korm. határozat alapján a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága pályázati felhívást tett közzé TOP-1.1.1-15 kódszámon, „ipari parkok, iparterületek fejlesztése” címmel. A pályázati konstrukcióra Komló Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” címmel. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 282,59 Millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósításának időtartalma 2017. december 1 napjától, 2019. május 1. napjáig tart. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Komló Város Önkormányzata – rendelkezésére álló lehetőségeinek, valamint eszközeinek a figyelembevételével – mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a városban lévő gazdasági szereplőknek a működését, esetleges bővítését, valamint új cégek betelepülését, ami a helyi foglalkoztatás javulását eredményezi. Az elmúlt évek kedvező gazdasági folyamatainak az eredményeként tapasztalható több helyi cég esetében a termelésük bővülése, ezzel együtt pedig a telephelyük bővítése, illetve új telephely létrehozása. Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik alapinfrastruktúrával ellátott ipari, gazdasági célra értékesíthető ingatlannal. Tekintettel arra, hogy a gazdasági szereplők részéről továbbra is igény van közművesített ingatlanok iránt, ezért jelen projekt célja a komlói 1545/12 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból kialakításra kerülő 5 db „ipari”, valamint 1 db „különleges” besorolású ingatlan megközelíthetőségének, valamint alapinfrastruktúrájának a kiépítése. Az adott területen a következő fejlesztésekre kerül sor:

Megközelíthetőség biztosítása érdekében kb. 480 fm hosszúságú közút épül, csatlakozva a körtvélyesi városrész megközelítését szolgáló gyűjtőúthoz. A közúthoz kapcsolódó közvilágítási hálózat, valamint csapadékvíz elvezető rendszer is tervezésre kerül.
Ivóvízhálózat kiépítése kb. 870 fm hosszban,
szennyvíz elvezető csatornahálózat építése összesen kb. 720 fm hosszban,
elektromos energia ellátást biztosító vezetékhálózat 700 fm hosszban,
földgáz ellátás biztosítása 800 fm hosszban.
Tovább információ kérhető:

Komló Város Önkormányzat
7300 Komló, Városház tér 3.
polgarmester@komlo.hu