TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002

Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I.18) Korm. határozat alapján a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága pályázati felhívást tett közzé TOP-1.1.1-16 kódszámon, „ipari parkok, iparterületek fejlesztése” címmel. A pályázati konstrukcióra Komló Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 „Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” címmel. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 410 Millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósításának időtartalma 2018. április 1. napjától, 2021. május 30. napjáig tart. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az elmúlt években az önkormányzat értékesítette az összes olyan belterületi ingatlanát, amely ipari, gazdasági célra alkalmas. Ennek eredményeként az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik alapinfrastruktúrával ellátott ipari, gazdasági célra értékesíthető ingatlannal. Tekintettel arra, hogy a gazdasági szereplők részéről továbbra is igény van közművesített ingatlanok iránt, ezért jelen projekt célja összesen 14 db ipari besorolású ingatlan megközelíthetőségének, valamint alapinfrastruktúrájának a kialakítása. A pályázatban szereplő infrastrukturális fejlesztések „haszonélvezői” a Nagyrét utcában már működő két termelőüzem is.

A projekt keretében az alábbi alapinfrastruktúra építése valósul meg: A megközelíthetőség biztosítása érdekében kb. 780 fm hosszúságú szilárd burkolatú közút épül, csatlakozva a körtvélyesi városrész közúthálózatához, valamint a Komló-Sikonda összekötő úthoz. A közúthoz kapcsolódó közvilágítási hálózat tervezett hossza 830 fm, kandeláberek száma: 25 db. A közút csapadékvíz elvezető rendszere: nyílt árok (földmedrű és részben burkolt): kb.1135 fm, valamint zárt csatorna: kb. 605 fm 2) ivóvízhálózat kiépítése kb. 605 fm hosszban, szennyvíz elvezető csatornahálózat építése összesen kb. 960 fm hosszban. Elektromos energia ellátást biztosító közép-, valamint kisfeszültségű vezetékhálózat összesen kb. 1.470 fm hosszban, valamint 1 db 630 kVA teljesítményű transzformátor állomás telepítése. Földgáz ellátás biztosítása kb. 800 fm hosszban.
A projektben szereplő fejlesztés valós igényeken alapul, mivel a városban már meglévő telephellyel rendelkező, valamint a városba betelepülni szándékozó gazdasági szereplők érdeklődnek telephelynek megfelelő terület iránt, azonban az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik ipari, gazdasági célra alkalmas közművesített területekkel. Működtetés szempontjából a közművek egy része az önkormányzati kötelező feladatokhoz kapcsolódik (pl. közút, víziközművek). Mivel új közműépítésekről van szó, a hosszú távú, gazdaságos működés biztosított.

Komló városa be kívánja tölteni térségi feladatát, központi településként térségével együtt kíván felülemelkedni a térségi problémákon, külső erőforrás bevonásával a belső erőforrásokra támaszkodva szükséges megteremteni a fenntartható vidék fejlesztésének feltételeit is.

Tovább információ kérhető:

Komló Város Önkormányzata
7300 Komló, Városház tér 3.
polgarmester@komlo.hu