TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011

Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón

A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága az 1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozat a „Területi- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapítása” alapján meghirdette a TOP-1.4.1-15 számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívást. Komló Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 számon „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” címmel, amit a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság vezetője 121.33 Millió forint összeggel vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt időszak 2017. július 1-től 2018. október 31-ig tart. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A felhívás lehetőséget biztosított az önkormányzat számára, hogy a gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférést és a szolgáltatások minőségét javítsák, mely hozzájárul a gyermekek képességeinek és készségeinek fejlődéséhez.

A fejlesztések a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsődében és a Komló Városi Óvoda hét telephelyén valósultak meg. Az intézményekben az évek során a fontosabb felújításokat, illetve karbantartásokat az önkormányzat a forrásaihoz mérten elvégezte. A projektbe betervezett beruházásokkal javítani tudták az intézmények környezetét, továbbá lehetőséget kaptak a játszóudvarok korszerűsítésére, illetve új, udvari fejlesztőjátékok beszerzésére. Az új mozgásfejlesztő eszközök a gyermekek szabadban töltött játék idejének gazdagabbá, változatosabbá tételét célozták meg. A cél, hogy a különböző életkorú gyermekek mozgásigényét minél változatosabb mozgáslehetőségek biztosításával segítsék.

A bölcsődébe és az óvodákba többek között az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • felszíni csapadékvíz elevezetésének megoldása, kerítések felújítása vagy cseréje
  • lépcsőépítések,
  • párakapu és napvitorla telepítése,
  • töredezett, régi járdák helyére térkövezett járdák,
  • rekortán pályák építése
  • a Komló Városi Óvodában (Tompa Mihály utca), a Szilvási és a Kökönyösi Tagóvodában komplett villamoshálózat felújítása,
  • a Szilvási Tagóvoda melegítő konyhájának felújítása, akadálymentesítése,
  • játéktárolók felújítása, újak telepítése.

Tovább információ kérhető:

Komló Város Önkormányzata

7300 Komló, Városház tér 3.

polgarmester@komlo.hu