TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003

Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja

önkormányzatok és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, amelyek a városi környezet megújításán túl a gazdasági fejlődést, a foglalkoztatás bővülését is eredményezhetik.

A beruházás fókuszpontja a Petőfi tér, ahol a fejlesztési koncepció szerint a beruházást követően egy egységes, jól kihasználható és közlekedés biztonsági-szempontból kedvezően kialakított köztér jön létre. A felületek megújítása mellett a projekt tervben kiemelt hangsúlyt kap a csapadékvíz közvetlen és közvetett hasznosítása is.

A Móricz Zsigmond és a Mikszáth Kálmán utcák között elhelyezkedő, jelenleg játszótérként funkcionáló zöldterület is megújításra kerül, ahol egy korszerű, több korosztály számára alkalmas közpark jön létre. Az említett két utcában a felújításra szoruló útburkolatok és a felszín alatti ivóvízhálózat teljes korszerűsítése történik meg, valamint a burkolattal párhuzamosan új parkolófelületek kialakítása tervezett.

A fejlesztési koncepció egyik célja, a terület lehetőségei alapján, a meglévő parkolók bővítése és új várakozóhelyek kiépítése, a tömegközlekedés kapcsán pedig a jelenlegi autóbusz megállók korszerűsítése.

A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a fejlesztés része a sport és szabadidős létesítmények energetikai fejlesztése és a kapcsolódó területek megújítása. Ez Komló város tekintetében a Móricz Zsigmond utca alatti teniszpályát érinti.

A fejlesztés eredményeként egy, a településen eddig példátlan, komplex városrehabilitációs projekt valósulhat meg, amelyben az övezet fizikai korszerűsítése mellett a klímatudatosság is szerepet kap.

Tovább információ kérhető:

Komló Város Önkormányzata
7300 Komló, Városház tér 3.
polgarmester@komlo.hu

Környezeti Fenntarthatóság Tananyag (Komló)
Kiviteli terv 1.
Kiviteli terv 2.
Kiviteli terv 3.

Látványtervek: