TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001

Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón

A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat a „Területi- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapítása” alapján meghirdette a TOP-3.2.1-15 számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívást. Komló Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” címmel. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 396.72 Millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósításának időtartalma 2017. július 1 napjától, 2018. december 31. napjáig tart.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Több mint fél évszázada költöztek be az első lakók a kökönyösi városrészben álló egykori bányász legényszállóba. A maga idejében korszerűnek számító épületen hiába végeztek számos javítást és korszerűsítést azóta, egyes részei felett mára erősen eljárt az idő. A jelenleg a Szent Borbála Otthon központjaként működő ingatlan ezért komoly korszerűsítésen esik át.

A Szent Borbála Otthon Pécsi u. 42. számú telephelye Komló város egyik meghatározó épülete, melyben önként vállalt önkormányzati feladatellátás történik (idősek benntlakásos otthona). Jelenlegi állapotában a Szent Borbála Otthon nem felel meg a hatályos energetikai elvárásoknak. Az épület üzemeltetési költségei meghatározó részét képezik az önkormányzat éves költségvetésének, ezért a fejlesztés gazdaságilag indokolt. A projekt tartalmazza a homlokzati hőszigetelést, a nyílászárók teljes cseréjét és a fűtési rendszer korszerűsítését. Befalazzák az erkélyeket, így teljesen megváltozik az épület struktúrája és külső megjelenése. Emellett újra cserélik az elöregedett tetőszerkezetet és napelemes rendszert is telepítenek. Ezek segítségével nem csak a fűtési költségek, hanem a villanyszámla is csökkenthető lesz.

A projekt célkitűzése és tervezett eredménye egy olyan energetikailag hatékony (közel nulla energiaszintű) épület létrejötte, amely a ma érvényben lévő előírásoknak (Eu-s szabályozások), rendeleteknek (TNM stb.) való megfelelés mellett alacsony CO2 kibocsátással rendelkezik, és az életkörülményeket és a használhatóságot is javítja. Hatása közvetve a környezetre a CO2 kibocsátás csökkenés miatt kedvező, az alkalmazott műszaki megoldások elősegítik az intézmény olcsóbb fenntartását, ezáltal feladatainak biztosabb ellátását és lehetőség lesz a későbbiekben kisebb fejlesztésekre is a szolgáltatások színvonalát illetően.

Tovább információ kérhető:

Komló Város Önkormányzata
7300 Komló, Városház tér 3.
polgarmester@komlo.hu