TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170

Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában

A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2016. május 9-én pályázatot hirdetett TOP-7.1.1-16 kódszámon, „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” címmel.  Komló Város Önkormányzat 2019.04.17-én támogatási kérelmet nyújtott be, Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában címmel, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számmal. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 18 Millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósításának időtartalma 2020. május 1. napjától, 2021. szeptember 30. napjáig tart. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt célja a Közösségek Háza alagsorának infrastrukturális fejlesztése és ezen keresztül a látogatók, közösségek részére kibővítetten használható belső, zárt tér átadása. Fejlesztésünk további célja, egyben eredménye a közösséghez tartozás erősítése, hiszen a kultúra és művészetek nagymértékben elősegíthetik az adott közösséghez való tartozást, a „mi tudatot”, valamint az elvándorlás csökkentését. Törekszünk arra, hogy a kulturális létesítmény túlzsúfoltságát csökkentsük, a művészeti területek közösségeinek jobb munkakörülményeket, így nagyobb vonzerőt biztosítsunk.

A helyi közösséget erősítő kulturális és művészeti programok, közös problémák, a közös érdeklődési kör, a közös ügyért tenni akarás évről évre, újabb és újabb eltérő csoportokat hív életre, melynek befogadása azonban a technikai háttér és az infrastruktúra hiánya miatt évek óta elmarad. A fejlesztést generálja még a nagyobb esőzések alkalmával beömlő talajvíz, ami állandó szerkezeti romlást eredményez az épületben.

A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenység egy olyan infrastrukturális beruházás, amelynek eredményeként a jelenleg is funkcionáló Közösségek Háza kihasználható tereinek száma tovább bővül. A jelenleg használaton kívüli, leromlott állapotban lévő alagsori helyiségek felújítását követően az épületnek egy megújult szintjeként, további közösségi csoportok befogadására lesz alkalmas. Így a jelenleg túlzsúfolt intézményben az egyes funkciók tagoltsága átláthatóbbá és bővíthetőbbé válik.

Tovább információ kérhető:

Komló Város Önkormányzata
7300 Komló, Városház tér 3.
polgarmester@komlo.hu