TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229

„Miénk itt a tér” – nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén

A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2016. május 9-én pályázatot hirdetett TOP-7.1.1-16 kódszámon, „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” címmel.  Komló Város Önkormányzat 2019.05.14-én támogatási kérelmet nyújtott be, „Miénk itt a tér” – nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén címmel, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számmal. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 124 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósításának időtartalma 2020. május 1. napjától, 2021. szeptember 30. napjáig tart. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt célja a közösség igényeihez is illeszkedő, több generáció számára alkalmas, megfelelő nagyságú és adottságú zöldfelület, illetve nyílt közösségi tér kialakítása a szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósításával.

Komló városában nem áll rendelkezésre a közösség igényeihez is illeszkedő megfelelő nagyságú és adottságú, zöldfelület, illetve nyílt közösségi tér. E beavatkozási területen keresztül ezt a hiányosságot kívánjuk pótolni, a szükséges infrastruktúra fejlesztések megvalósításán keresztül. Olyan szabadidőpark alakulna ki, melyet több generáció tudna használni. Hosszú távú célunk, hogy a város közösségi terein aktív társasági élet folyjon, amit a város minden korosztálya használ és kihasznál, ezáltal a jó életminőség tükrözze a közösségi kapcsolatokban, az itt élők nyitottságát egymásra és az új attrakciókra mind a kultúra, mind pedig a rekreáció terén. A kialakításra kerülő tér továbbra is adottságai alapján nem a gazdasági szereplőket célozza meg, hanem a helyi lakosság számára képvisel közösségmegtartó erőt.

A beruházás során megvalósítani kívánt tevékenységek: Közösségek Háza mögötti területen rekortán burkolat kialakítása, az intézmény előtti területen parkoló és térburkolatú járda, valamint út építése, székelykapu és harangláb áthelyezése, padok telepítése. A 48-as téren a térburkolatok kialakítása mellett egy magas színvonalú játszótér kialakítása, közvilágítási hálózat fejlesztése.

Tovább információ kérhető:

Komló Város Önkormányzata
7300 Komló, Városház tér 3.
polgarmester@komlo.hu