TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234

BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2016. május 9-én pályázatot hirdetett TOP-7.1.1-16 kódszámon, „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” címmel.  Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 2019.05.19-én támogatási kérelmet nyújtott be, BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében címmel, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 azonosító számmal. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 12 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósításának időtartalma 2020. május 1. napjától, 2021. szeptember 30. napjáig tart. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A közösségépítés hagyományos elemei már nem mindig eredményesek, ezért fontos az élményalapú, életkori sajátosságokat, elérhetőségeket figyelembe vevő attrakciók, illetve folyamatok generálása. Az aktív pihenést szolgáló közösségi terek hiányára tekintettel, az át- és kialakításoknak köszönhetően komplex közösségi tér funkciókat tudunk ellátni, melyek szabad kapacitásaikkal támogatják a gazdag komlói társadalmi élet valamennyi szereplőjét, és egyúttal a sport-technikai ismeretek mellett közösségteremtő erővel is bírnak. Célunk a fiatalok szocializálása, bevonzásuk kulturális közösségi folyamatokba, helyi kapcsolatok erősítése a találkozási pontok fejlesztése által, szabadtéri rendezvények megvalósítása céljából, mely a komlói lakosság számára erősíti a helyi identitás kialakulását. Koncepciónk alapvető célja a lakosság életminőségének javítása, aminek elismerten egyik jelentős összetevője a lakosság által használt zöldfelületek minőségi javulása. Célunk, hogy olyan szabadidőpark jöjjön létre, ahol élményközpontú elemeken keresztül több generációt meg tudunk szólítani, a közösséget még inkább megmozgathatjuk, valamint ezáltal megalapozhatjuk a későbbi folyamatos működést a pályázati program lezárása után is.

Komló városában nem áll rendelkezésre az extrém sportok iránt érdeklődő fiatalok igényeihez is illeszkedő, megfelelő nagyságú és adottságú zöldfelület, eszközpark, illetve nyílt közösségi tér. A Közösségek Háza melletti terület kiválóan alkalmas egy skate park megépítésére, amely elősegíti a közösséggé szerveződést, a közösség tagjai közti interakciót és kommunikációt, hozzájárulva ezzel az egymás iránti bizalom és együttműködés kiépüléséhez. E beavatkozási területen keresztül ezt a hiányosságot kívánjuk pótolni, a szükséges infrastruktúra fejlesztések megvalósításán keresztül.

Tovább információ kérhető:

Komló Város Önkormányzata
7300 Komló, Városház tér 3.
polgarmester@komlo.hu